Sakura sushi set 18 szt.

Sakura sushi set 18 pcs

69,00 
Maki sushi set 22 szt.

Maki sushi set 22 pcs

65,00 
Pieczone maki set 17 szt.

Baked maki set 17 pcs

56,00 
Hitori set 16 szt.

Hitori set 16 pcs

57,00 
Nigiri sushi set 8 szt.

Nigiri sushi set 8 pcs

52,00 
3 maki set 15 szt.

3 maki set 15 pcs

56,00 
Genki set 16 szt.

Genki set 16 pcs

45,00